Nắng đêm

“Cớ sao Cớ sao tôi lại không nhận ra Mùa thu tình cờ ghé qua…” Gió thu lạnh vai em 

Cafe cố chấp

Nửa đêm nhớ vị cafe, hình như lâu lắm rồi “đi cafe” chẳng gọi cái thứ này… Mượn tạm cốc 

Thương

Những bài hát có chữ thương đều hay như vậy thì phải.  Trong ba từ mà các cặp đôi thường 

NO MORE POSTS