CategorySỐNG

Em không thể

“Em không thể” là lời của 1 người thất tình ư? Ngày đầu, Tiên chỉ viết những ca khúc yêu 

Nắng đêm

“Cớ sao Cớ sao tôi lại không nhận ra Mùa thu tình cờ ghé qua…” Gió thu lạnh vai em 

NO MORE POSTS