CategoryVIẾT

Sao cũng được

– Rồi mai này ta già đi, em muốn trước sân nhà đầy hoa. – Ok, anh sao cũng được… 

Người lưu giữ

Em từng thích chụp ảnh lắm! Em thích cầm máy ảnh và cả thích được chụp ảnh! Những mùa hè 

NO MORE POSTS