CategoryVIẾT

Người lưu giữ

Em từng thích chụp ảnh lắm! Em thích cầm máy ảnh và cả thích được chụp ảnh! Những mùa hè 

Thanh xuân

Chúng ta đang làm gì với tuổi trẻ của mình vậy? Tôi vẫn thường hỏi bản thân mình vậy đấy. 

NO MORE POSTS