CategoryVIẾT

Hãy nói đi

Tỏ tình đi! Inbox đi, gửi imess đi, hãy viết ra, hãy gọi và nói lời muốn nói. Kể cả 

Sao cũng được

– Rồi mai này ta già đi, em muốn trước sân nhà đầy hoa. – Ok, anh sao cũng được… 

NO MORE POSTS