Another Choco!

Tại sao lại có thể trùng hợp đến thế!!! Cũng tên là Choco, cũng là con chó đen duy nhất trong đàn và chó bố thì không bao giờ bén mảng tới gần hỏi thăm mấy mẹ con. Mỗi tội là Choco của tôi giống y hệt mẹ nên may không bị mẹ ruồng bỏ, nhưng lũ chó con ít khi chơi và nằm chung với nó, chỉ thấy Choco chơi 1 mình đi du lịch 1 mình. Toàn thơ thẩn một mình, có hôm cả đàn ti mẹ xong rồi Choco mới vào ti từng ti một, hết ti này sang ti khác. Nói chung là càng nhớn càng thấy lanh, không giống đứa nào còn lại. Vừa vô tình xem được clip kia thấy em Choco bên Hàn Quốc có hoàn cảnh tương tự, yêu vô cùng <3 Định mệnh cho em tên là Choco mà <3

 

 

Leave A Comment