crush on you

Thi thoảng mình cũng suy nghĩ, liệu Crush và người yêu có bao giờ thành 1?

Tự thấy mình ngốc khi đặt câu hỏi kiểu vậy, vì thực ra câu trả lời đã có ngay trong câu hỏi rồi, đã là Crush –  nghĩa là “một cú ghé thăm” thì sẽ chẳng bao giờ ở lại đủ lâu để trở thành “ai đó”.

Tell me about your Crush?

 

Leave A Comment