Nắng đêm

“Cớ sao

Cớ sao tôi lại không nhận ra

Mùa thu tình cờ ghé qua…”

Gió thu lạnh vai em chưa kịp dài tóc và cơn gió khiến em thấy mình mong manh như mùa thu vậy…

Em chẳng say đắm tiết trời này như bao người

Em mãi là cô gái mùa đông có diện mạo của mùa hè…!

Leave A Comment