TagBình yên

Mưa – Bình yên

Mọi thứ tưởng chừng chẳng hề liên quan nhưng tất cả những điều nhỏ nhặt ấy lại tạo nên...TÔI