Tagyêu

Hãy nói đi

Tỏ tình đi! Inbox đi, gửi imess đi, hãy viết ra, hãy gọi và nói lời muốn nói. Kể cả 

MƠ – YÊU

Nếu thường xuyên có những giấc mơ “hoang đường” mà trong đó bạn và người yêu là nhân vật chính