Cafe cố chấp

Nửa đêm nhớ vị cafe, hình như lâu lắm rồi “đi cafe” chẳng gọi cái thứ này…

Mượn tạm cốc cafe của thằng bạn chả bao giờ đọc mấy thứ mình viết – tất lẽ dĩ ngẫu nó cũng không biết là mình đang viết về nó! Cái thằng cố chấp chỉ luôn uống NÂU ĐÁ và luôn tới sau trong các cuộc hẹn! Cứ trước 5 phút đến nó sẽ nhắn tin: “Mày gọi đồ cho tao luôn đi”.

Tự dưng có ý nghĩ dở hơi: Cố chấp trong cách chọn đồ thì chọn người bên cạnh cũng cố chấp phải không? Mình đã từng thấy ghen tị với tình yêu 5 năm của nó… Nhưng rồi tình yêu đó cũng không còn nữa, và thấy nó lại tiếp tục cố chấp với 1 tình yêu mà xem ra còn mơ hồ viển vông hơn nữa… Thằng bạn mình chẳng yêu vì tương lai, nó yêu vì hiện tại thôi.

Giới hạn “cố chấp” của con người trung bình là bao lâu???

Leave A Comment