Nỗi buồn

Hầu hết những nỗi buồn của mọi người đều đến từ 1 người khác. Nhưng bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm giải quyết nỗi buồn của bản thân.

Meohoang

Nỗi buồn

Leave A Comment