Tình yêu như là không khí

Đừng ví tình yêu như cơn mưa rào. Tình yêu là không khí

Xin đừng ví tình yêu như cơn mưa rào.

Tình yêu như là không khí. Chẳng có hình dạng nào cụ thể, bạn ko thể nhìn thấy cũng khó có thể nắm bắt nhưng nếu nó thực sự tồn tại, bạn sẽ biết ngay.

Bạn có biết điểm chung lớn nhất giữa TÌNH YÊU và KHÔNG KHÍ là gì không?

– Bạn cần nó hơn là nó cần bạn.

Leave A Comment